Tilskud til ansættelse af førtidspensionist

HVAD VIL DU?

Når der skal anmodes om refusion af skånejob, foregår dette via Nemrefusion/virk.dk

Læs om tilskud til ansættelse af førtidspensionist

Job med løntilskud til førtidspensionister kan oprettes hos både private og
offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren får et tilskud, og løn- og arbejdsvilkår
aftales mellem arbejdsgiveren og den ansatte.
 

Hvem kan få et job med løntilskud?

Personer, der ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, og som
modtager førtidspension, har mulighed for at komme i et løntilskudsjob
for førtidspensionister. Det blev tidligere kaldt et skånejob.
 

Kontakt

 Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring
Skolebakken 137, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune