Mentorfunktion

En mentor er en person som har til opgave at indføre en ny medarbejder i dennes kommende arbejde.

Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere der frikøbes for et tidsrum, eller det kan i virksomheder op til ca. 10 ansatte være en ekstern konsulent.

Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren.

 Uddannelse af mentor

Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til uddannelse for mentor, hvis det skønnes nødvendigt.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobservice
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00 
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune