Tilbagevenden til job efter sygdom

Læs om tilbagevenden til job efter sygdom

Når en borger har været syg i 6-8 uger inddrages Jobcenter Esbjerg i sagen. Det er herefter Jobcentrets opgave at iværksætte en plan for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

I planen indgår tilbud om rundbordssamtaler, afklaringsforløb til den sygemeldte og en række støtte- og fastholdelsesmuligheder til virksomheder.

Støtte og fastholdelsesmuligheder

 • Delvis syge/raskmelding.
  En delvis sygemelding erstatter en sygemelding på fuld tid. Den bruges f.eks. hvis den sygemeldte har brug for behandlinger i en periode. En delvis raskmelding bruges, når medarbejderen i en kortere periode vender tilbage til arbejdsmarkedet på nedsat tid. 
 • Virksomhedspraktik på arbejdspladsen.
  Det kan være et middel til at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen i tilfælde, hvor den sygemeldte ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage via en delvis raskmelding, men den sygemeldte godt kan være på arbejdet og medvirke til at løse mindre opgaver og deltage i det kollegiale fællesskab.
 • §56-aftale.
  Denne bruges, hvis medarbejderen har en langvarig eller kronisk lidelse, der giver en del fravær (mindst 10 dage om året). Aftalen betyder, at virksomheden får sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag.
 • Redskaber og indretning af arbejdspladsen.
  Virksomheden kan få hjælp til at afklare om redskaber og arbejdspladsindretninger kan afhjælpe medarbejderens begrænsninger i arbejdsevnen. Der søges tilskud til at dække udgifterne.
 • Personlig assistance.
  Virksomheden kan få støtte til, at der ansættes en personlig assistent til en medarbejder med en kronisk lidelse eller et handicap.
 • Omplacering i virksomheden.
  Jobcenter Esbjerg kan bevilge, at medarbejderen afprøves i en anden arbejdsfunktion, mens der stadig udbetales sygedagpenge. Er der behov for en længerevarende opkvalificering/uddannelse kan der etableres et løntilskudsjob i oplæringsperioden.
 • Mentor.
  Jobcenter Esbjerg kan give støtte til en mentor, der i en periode introducerer og oplærer en medarbejder, der skal have en ny arbejdsfunktion pga. helbredsmæssige problemer.
 • § 58a-aftale.
  Denne bruges, hvis en selvstændig har en langvarig eller kronisk lidelse, der giver en del fravær (mindst 10 dage om året). Aftalen betyder, at den selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag.

Hjælp til forebyggende indsats

 • Jobcenter Esbjerg hjælper gerne virksomheder med den forebyggende indsats. Det sker ud fra devisen, at det er bedre at forebygge end at helbrede.
 • Har man en medarbejder, der er i fare for at blive sygemeldt længere tid, vil vi gerne træde til for at hjælpe med at forebygge.

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring
Skolebakken 137, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74,
6700 Esbjerg  

© 2012 i Esbjerg Kommune