Arbejdsgivers opgaver - kort fortalt

Læs om arbejdsgivers opgaver

Alle arbejdsgivere skal holde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest fire uger efter første sygedag.

Efterfølgende skal arbejdsgiver indberette enkelte oplysninger til kommunen.

Arbejdsgivere har ret til få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes som relevant.
Formålet med erklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom.
Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Endelig kan medarbejdere, der er sygemeldte i mere end otte uger, bede om, at der bliver lagt en plan for, hvordan han eller hun kommer tilbage på arbejde efter sygdom – en såkaldt fastholdelsesplan.
Medarbejderen har ikke krav på at få en sådan plan udarbejdet – man kan som arbejdsgiver afslå anmodningen.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring
Skolebakken 137, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

© 2012 i Esbjerg Kommune