Det Syddanske Bruxelles Kontor - SDEO

  • Vil du søge EU-midler?
  • Vil du samarbejde med andre lande?
  • Vil du deltage i EU-projekter?

- så kan Det Syddanske Bruxelles-kontor hjælpe!

Det Syddanske Bruxelles-kontor eller South Denmark European Office hjælper og assisterer syddanske virksomheder, vidensinstitutioner samt kommunale forvaltninger, med at finde projektpartnere med tilsvarende interesse på tværs af andre lande.

Fælles projekter kan blive realiseret ved hjælp af medfinansiering fra EU’s mange støttepuljer.

South Denmark European Office er en fusion af de fire tidligere syddanske EU-kontorer. Samarbejdet skaber forudsætningerne for en øget internationalisering af syddanske virksomheder og offentlige institutioner, og skal sikre konkrete resultater i form af vundne EU-projekter.


 

Kontakt

South Denmark European Office
Det Syddanske EU-kontor
Avenue Palmerston 3, B-1000 Brussels, Belgium
Phone: +32 2 234 68 51
Fax: +32 2 285 40 99
E-mail: info@southdenmark.be 
www.southdenmark.be
 

© 2012 i Esbjerg Kommune