Etablering eller ændring af autoværksted

Læs om anmeldepligt ved etablering eller ændring af autoværksted

Ønsker du at etablere autoværksted, eller ønsker du at foretage ændringer på eksisterende autoværksted, så skal dette anmeldes til Esbjerg Kommune.

Dette gælder for alle autoværksteder og er beskrevet i følgende uddrag af ’Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (BEK nr. 1733 af 21. december 2015)

 

 § 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16


miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune