Miljøtilladelse og -godkendelse for landbrug

Læs om miljøgodkendelse for landbrug

 

Miljøgodkendelse efter husdyrlovens §16 a

Du skal søge om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens §16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug som:

 • i ansøgt drift får en emission på mere end 3.500 kg ammoniak pr. år, eller 

 • overskrider grænserne for et IE brug (større svine- og fjerkræbrug), som er:
  - flere end 750 stipladser til søer
  - flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
  - flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Ansøgningen skal indsendes via ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk. Se mere om hvad ansøgningen skal indeholder i Miljøstyrelsens vejledning.

Miljøtilladelse efter husdyrlovens §16 b

Du skal søge om tilladelse efter Husdyrbruglovens §16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug som ikke er omfattet af godkendelsesreglerne i §16 a.

Ansøgningen skal indsendes via ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk. Se mere om hvad ansøgningen skal indeholder i Miljøstyrelsens vejledning.

Der er en række undtagelser for kravet om miljøtilladelse:

 • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er maksimalt 100 m². 

 • Hvis produktionsarealet er mindre end 175 m2, og der alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.

 • Hvis produktionsarealet er mindre end 200 m2, og der alene er heste på produktionsarealet.

 • Hvis produktionsarealet er mindre end 300 m2, og der alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, som kun er vinteropstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj.

 • Etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m2.

 • Etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året.

 

Er dit husdyrbrug omfattet af ovenstående undtagelser og du gerne vil udvide eller ændre såvel dyrehold som stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, så skal du i stedet sende en skriftlig anmeldelse til Esbjerg Kommune. Læs mere her.

Generelt

Natur & Vandmiljø foretager en vurdering af ansøgningerne og sender et udkast til afgørelse i høring hos ansøger, naboer m.v. Miljøgodkendelser sendes i høring i mindst 30 dage, mens miljøtilladelser sendes i høring i 14 dage. Efter høringsfristens udløb meddeles tilsagn eller afslag til det ansøgte.

 

Miljøgodkendelser visse miljøtilladelser er omfattet af brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune