Beholderkontrol for landbrug

Læs om beholderkontrol

Beholdere, der indeholder flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres hvert 5 eller 10. år. Ved kontrollen bliver beholderens tæthed og styrke vurderet.

Erfaringer har vist at beholdere kan blive utætte eller i værste tilfælde kollapse. Herved kan opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet.

Hvilke beholdere skal kontrolleres

10 års beholderkontrol

Åbne og lukkede beholdere til gylle, ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100m3 og derover skal kontrolleres.

5 års beholderkontrol

Åbne og lukkede beholdere til gylle, ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100m3 og derover skal kontrolleres hver 5 år, hvis beholderen ligger indenfor 100m fra

  • åbne vandløb
  • regelmæssige vandførende grøfter
  • søer over 100 m2.

Beholderen skal være udstyret med alarmsystem hvis den ligger indenfor ovennævnte punkter. Hvis terrænet desuden hælder mere end 6o omkring beholderen, skal der etableres en barriere omkring den.

Ekstra kontrol

Kommunen kan stille krav om at beholdere skal kontrolleres, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke og tæthed.

Kommunen kan også kræve en beholder kontrolleret hvis dens alder ikke kan dokumenteres, og beholderen efter kommunens mening er mere end 10 år gammel.

Hvem kontrollerer beholderne

Beholderkontrollen må kun udføres af personer, der er autoriseret til det. Autorisationen sikrer, at kontrollen udføres af kvalificeret personale og på samme måde over hele landet.

Find liste over kontrollanter hos Miljøstyrelsen

Natur & Vandmiljø minder ejerne af beholderne om, at det er tid til kontrol.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune