Anmeldeordning for landbrug

Du kan anmelde følgende:

Driftsbygninger 

 • Halmlade
 • Maskinhal
 • malkerum m.v.
 • Kornlager
 • Lager til opbevaring af foder 
 • Malkestald

Derudover kan du anmelde

 • Ensilagepladser
 • Vinterstald, hobbydyr
 • Skift i dyretype
 • Skift miljøteknologi
 • Afprøvning af miljøteknologi
 • Produktionstilpasning (slagtesvin).

Betingelser

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger, og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Flere af anmeldeordningerne er ret komplicerede – og du kan derfor med fordel inddrage din landbrugskonsulent.

Ansøgning og behandling

Anmeldelse af ændringer skal sendes ind via husdyrgodkendelse.dk.

Supplerende oplysninger og bilag skal også indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Natur & Vandmiljø foretager en vurdering af anmeldelsen i forhold til gældende regler, og som oftest sendes sagen i nabohøring i 2 uger. Efter høringen afgør Natur & Vandmiljø om projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune