Deponi Syd I/S - Måde Deponi

Læs mere om Måde Deponi

Måde Deponi


Måde Deponi ejes af det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/S.
Virksomheder i Esbjerg Kommune har pligt til at aflevere deres deponeringsegnet affald til deponering via Deponi Syd.
Læs mere om Deponi Syd I/S.


Her finder du Måde Deponi

Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7616 1891, Fax. 7616 1899, Mail: eah93@esbjergkommune.dk

 

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00 til 15.00
Fredag kl. 7.00 til 13.00
 

Priser og affaldstyper

Priser for levering af deponeringsegnet affald til Deponi Syd I/S.

Affaldstyper der modtages hos Deponi Syd (Måde Deponi)

• Restaffald til deponi
• Slam
• Specialaffald, asbest / eternit
• Specialaffald, PCB holdigt deponiaffald (PCB < 50 mg/kg)


Affaldsdeklaration

Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, bliver deponeret.

Der modtages kun deponeringsegnet affald der fremgår af Måde Deponis positivliste, og som er deklareret på den af Deponi Syd udarbejdede affaldsdeklaration.

Læs mere om "Vejledning til deklaration" på Deponi Syds hjemmeside (se "Vejledning til deklaration" under punktet "Affaldsdeklaration").

 

Positivliste

Liste over affald der må modtages på Deponi Syds anlæg i Måde, fremgår af Deponi Syds hjemmeside (se positivlisten under punktet "Affaldsdeklaration").

Kontakt

Teknik & Miljø
Miljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune