Anmeldelse af farligt affald

HVAD VIL DU?


I anmeldeskemaet for bygge- og anlægsaffald finder du skemaet for anmeldelse af farligt affald.

Udfyld skemaet, gem som pdf eller print og scan. Det udfyldte skema sendes til miljo@esbjergkommune.dk

Læs om anmeldelse af farligt affald

Enhver virksomhed, privat eller offentlig institutioner der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til Esbjerg Kommune, Industrimiljø. Undtaget fra anmeldelsespligten er eksplosivt affald.

Kontakt

Teknik & Miljø
Miljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune