Asbest

Læs om asbest

Når du arbejder med asbestholdigt affald er det vigtigt, at arbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at mennesker og omgivelser udsættes mindst muligt for asbestholdigt støv.
www.at.dk finder du Arbejdstilsynets regler om håndtering af asbestholdige materialer.
Inden du bortskaffer asbestholdigt affald, skal du anmelde affaldet til Esbjerg Kommune.
 

Asbestholdigt affald deles op i "støvende" og "ikke-støvende"

Støvende asbestholdigt affald, EAK-kode 17 06 06, kan ex. være:

  • Bløde lofts- og vægplader med asbest
  • Brudte asbestholdige tagplader af eternit
  • Filtre
  • Kiselgur omkring rør og kedler m.v., og øvrig isolering med asbest
  • Tagplader af skifereternit
  • Teknisk isolering

Ikke-støvende asbestholdigt affald, EAK-kode 17 06 05, kan ex. være:

  • Hele eternit-tagplader 
     

Hvad skal anmeldes?

Der er forskellige regler for, hvornår bortskaffelse af asbestholdigt affald skal anmeldes:

Støvende asbestholdigt affald skal altid anmeldes til Esbjerg Kommune, inden det bortskaffes.

Ikke-støvende asbestholdigt affald, fx. eternit-tagplader, skal anmeldes til Esbjerg Kommune, hvis det deponeres på modtageanlæg.

I anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald foretages anmeldelse af asbest i skema øverst på side 3. Anmeldeskemaet findes under "Hvad vil du?" øverst på siden.

Asbest afleveret på de kommunal genbrugspladser

Virksomheder tilmeldt den kommunale genbrugspladsordning må aflevere op til 14 stk. eternit-tagplader eller op til 200 kg. farligt affald på genbrugspladserne om året. Læs mere om erhverv på genbrugspladserne. Udfyld kvittering for afleverede mængder farligt affald inden du kører på genbrugspladserne. Kvitteringen findes under "Hvad vil du?" øverst på siden.  

Borgere i Esbjerg Kommune kan frit aflevere asbestholdigt affald på genbrugspladserne. Læs mere om sorteringsreglerne på genbrugspladserne.  
 

Emballering af støvende asbest

Husk - Husk - Husk

Ved håndtering, transport og bortskaffelse af asbestholdigt affald, skal affaldet emballeres i støvtæt emballage der er mærket med oplysninger om indholdet.
Støvende asbest skal dobbeltemballeres.
 

Affaldsdeklaration - anmeldelse forud for levering på modtageanlæg

Esbjerg Kommune anviser asbestholdigt affald til bortskaffelse gennem Deponi Syd.
Affaldet skal inden aflevering deklareres på den af Deponi Syd udarbejdede affaldsdeklaration.

Læs mere om retningslinjerne for deklarering af deponeringsegnet affald hos Deponi Syd (se retningslinjerne under punktet "Affaldsdeklaration").

Kontakt

Teknik & Miljø
Miljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune