Affald energi miljø

I Esbjerg Kommune er der arealer, som er velegnede til at placere store og moderne vindmøller. Kommuneplanen 2010-2022 åbner mulighed for at der bliver opstillet mindst 4 nye møller, hver med en kapacitet på mindst 2,3 MW.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune