Ny busbetjening

Med køreplanskiftet d. 25. juni 2017 blev den største omlægning af busbetjeningen i nyere tid gennemført i Esbjerg Kommune på baggrund af en analyse af den kollektive bustrafik. Målet var at optimere busbetjeningen og få flere passagerer i busserne.

Den nye busbetjening i Esbjerg Kommune bygger bl.a. på:

  • Et stambusnet med få, direkte og højfrekvente linjer
  • Synergieffekt ved samtænkning af transportformer, fx videreførelse af regionalrute i Esbjerg by
  • Et enklere system med større regelmæssighed – kørsel på faste minuttal
  • Lige så god lokalrutebetjening som tidligere, men med mindre ressourceforbrug
  • Færre stoppesteder (afstand på 400 m. i luftlinje) med mere effektive ruteforløb og kortere køretider.

Med stambusnettet betjenes Esbjerg af 3 stamlinjer: A, B og C samt en række supplerende linjer (11-16).  Der er kvarterdrift på stamlinjernes fællesstrækninger (A, B og C) på hverdage - dog med halvtimesdrift fra kl. 9.00-13.00 og efter kl. 18.00 på linje A og C, samt lørdage og søndage. På B linjen er der kvartersdrift fra kl. 6-18.  

I efteråret 2017 blev der gennemført en evaluering af den nye busbetjening og ligeledes afsat yderligere 2 mio. kr. pr. år perioden 2018-21 til optimering af busdriften. På baggrund af i alt ca. 400 henvendelser til Esbjerg Kommune og Sydtrafik, blev det besluttet at foretage en tilpasning af bybusnettet i forbindelse med køreplanskiftet 1. juli 2018. Ændringerne blev vedtaget af Teknik & Byggeudvalget d. 9. marts 2018. I forbindelse med tilpasningen blev det besluttet at prioritere bl.a. en forbedret betjening af Østerbyen.

Læs mere om ændringerne og se rutekort på www.sydtrafik.dk/køreplaner/esbjerg-kommune

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)

 

Spørgsmål vedr. materialet kan rettes til Vej & Parkchef Mads Astrup Sørensen på tlf 76 16 15 44 eller maas@esbjergkommune.dk 

© 2012 i Esbjerg Kommune