Trafikplanlægning

I Esbjerg Kommune er der truffet politisk beslutning om at foretage en kortlægning af vejtrafikstøj og en beskrivelse af mulige støjreducerende tiltag.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune