Giv kommunen et tip med ny app

Læs om TIP TAK


Esbjerg Kommune er en stor kommune med mange offentlige veje, stier, fortove og grønne arealer. Med Esbjerg Kommunes nye app, TIP TAK, kan du hjælpe os med hurtigt at få rettet fejl eller mangler på offentlig ejendom - eller komme med forslag til nye forbedringer.

Med TIP TAK har det aldrig været lettere at lave en indberetning til kommunen. Alt du skal gøre er at tage et billede af et "problem" og indsende det via TIP TAK. Så kigger en medarbejder hurtigst muligt på dit tip. 

Eksempler på TiP

 • Et defekt trafiksignal.
 • Efterladt materiale på vej, sti eller fortov.
 • Døde dyr på landevejen eller døde havdyr på stranden.
 • Dårlige oversigtsforhold i trafikken.
 • Fyldte offentlige skraldespande.
 • Glasskår på vej, sti eller fortov.
 • Skader på vej, sti eller fortov.
 • Skader på offentlig toilet, legeplads, bord/bænkesæt og lignende.
 • Skader på offentlige skilte eller manglende skilte.
 • Stoppet eller defekt rendestensrist.
 • Vand på kørebanen.
 • Væltede træer eller manglende beskæring af buske. 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Fax. 76 16 16 17

Skriv til Vej & Park

© 2012 i Esbjerg Kommune