Parkeringskontrol

Det er Aalborg Kommune Parkeringskontrol Nord som udfører parkeringskontrol i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har med tilladelse fra Rigspolitiet den 4. september 2014 indgået aftale med Ålborg Kommune Parkeringskontrol Nord om varetagelse af parkeringskontrollen i Esbjerg Kommune.

Aftalen indebærer, at Aalborg Kommune, Parkeringskontrol Nord, på vegne af Esbjerg Kommune, i henhold til Færdselsloven varetager den fysiske kontrol på gaden samt den administrative behandling af udsendte afgifter.

Al henvendelse vedrørende parkeringsafgifter skal ske til Parkeringskontrol Nord, Aalborg Kommune.

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune