Udviklingsplan for vejområdet

Vejområdet inkl. gadetræer og grønne områder er et af de væsentligste grundlag for byens liv og Esbjerg Kommunes udvikling som EnergiMetropol. Byens aktiviteter slider på veje, pladser, broer, cykelstier, fortove, gadetræer og grønne områder, der løbende skal vedligeholdes.

Bevillingerne til vedligeholdelsen har i nogle år ikke været tilstrækkelige til at fastholde og udbygge et godt niveau. Samtidig øges kommunens ambitioner i disse år, og det betyder, at der i dag ikke kun er behov for at vedligeholde vejområdet, men i høj grad også for at investere i udvikling og genopretning, der kan bringe tilstanden op på et højere niveau.

Med budgetaftalen for 2017-2020, som blev vedtaget i byrådet d. 10. oktober 2016, afsættes derfor 35 mio. kr. over hele budgetperioden til fastholdelse af værdien af kapitalapparatet for veje, fortove, broer og gadetræer. Fra 2021 afsættes ialt 25,9 mio. kr. om året til genopretning, således at det samlede område genoprettes over en 20-årig periode.

Vejområdet

Vejområdet omfatter størstedelen af de offentlige arealer, der danner byens rum. Vejområdet består af de elementer, der binder byen sammen, og er en af forudsætningerne for, at Esbjerg kan udvikle sig som en attraktiv, sund og bæredygtig storby. Udviklingsplanen for vejområdet giver et overblik over, hvilken tilstand de forskellige elementer på vejområdet er i, og hvor stort investeringsbehovet er for at udvikle det enkelte element. Gennem beskrivelser og opstilling af investeringsscenarier er formålet, at denne plan kan danne grundlag for de kommende strategiske beslutninger om den fremtidige vedligeholdelse af vejområdet i hele Esbjerg Kommune.

For hvert element gives en teknisk vurdering af tilstanden. Denne vurdering afspejler et øjebliksbillede af den synlige tilstand på elementerne. Denne plan understøttes af en række interne tekniske notater, der mere detaljeret beskriver, hvorledes data og oplysninger er fremkommet inden for de ti elementer.

Kontakt

© 2012 i Esbjerg Kommune