Råden over offentligt vejareal

Læs om råden over offentligt vejareal

Du skal søge om tilladelse til midlertidigt at råde over offentlige veje og pladser i Esbjerg Kommune, hvis du ønsker at opstille materiel (container, stilladser, skurvogne mv.) eller afholde et udendørs arrangement som fx sportsarrangementer, cirkus, musikarrangementer, byfester eller lignende, hvor der opstilles udstyr af enhver art på et offentligt vejareal.

Om råden over vej - Materiel

Du skal ansøge digitalt om tilladelse til råden over vejareal på offentlige veje/områder samt på private fællesveje i forbindelse med opstilling af:

- Borerig
- Kran
- Lastbil
- Lift
- Lukket container
- Mandskabsmodul
- Mobilkran
- NoDig anlæg
- Reliningsanlæg
- Skurvogn
- Stillads/rullestillads
- Telt
- Åben container og andet

Da placering af containere, materiel mv. på offentligt vejareal kan være forbundet med gene og fare for trafikanter, skal disse så vidt muligt anbringes på egen grund. Kun hvis dette ikke er muligt, kan du forvente at få en tilladelse. Afgørelsen træffes af Vej & Park i samråd med Politiet.

Såfremt du opnår tilladelse, er det desuden dit ansvar, at opstillet materiel afmærkes i henhold til gældende afmærkningsregler: Afmærkning af vejarbejder.Du kan læse mere om reglerne og se eksempler på tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder i ”læs mere” menuen.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at ophænge reklamer på stilladser og byggepladshegn mv., der står op offentligt vejareal.

Om råden over vej - Arrangementer

Du skal ansøge digitalt om tilladelse til råden over vejareal på offentlige veje/områder samt på private fællesveje i forbindelse med:

- Afspærring af veje
- Bannere, plakater og skilte
- Brug af pladser og torve
- Cirkus
- Film og TV-optagelser
- Motions- og cykelløb
- Udendørsservering/vareudstilling 
- Øvrige

 

Hvordan søger jeg

Via menuen ”Hvad vil du?” kan du ansøge om de to typer tilladelse til råden over vej:

- Råden over vej/materiel
- Råden over vej/arrangementer

Selve ansøgningen foretages i internetbaserede program WebGT (åbner i et nyt vindue), der også kan tilgås ved at logge på enten Borger.dk eller Virk.dk. Når du er logget på selve ansøgningsmodulet, kan du læse mere om, hvordan du ansøger under fanen ”vejledninger” i ansøgningsmodulet. Her finder du guider, der hjælper dig igennem ansøgningsprocessen.

Du kan forvente, at sagsbehandlingstiden kan udgøre op til 1-2 uger.

Container på vejareal

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune