Opsætning af plakater

Læs om opsætning af plakater

Lovgivning

Det bemærkes, at Folketinget den 21. februar 2017 vedtog nye regler for valgplakater på vejarealer.

Ophængning af valgplakater sker således nu efter Lov om offentlige veje m.v. (Vejloven) § 103a og §103b (Privatvejloven) og §66a-b. Læs mere om ophængning af valgplakater på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Ophængning af andre plakater end valgplakater på offentlige vejarealer skal ske efter Esbjerg Kommunes bestemmelser (69 kb) og kræver skriftlig tilladelse fra Vej & Park. 

Ønsker du at ophænge plakater skal du ansøge om tilladelse via HVAD VIL DU menuen i toppen af siden. Ansøgningen udfyldes i ansøgningsmodulet "Ansøgning om råden over vejareal vedr. arrangement på kommunevej" på Virk.dk, som åbner i et nyt vindue.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune