Fejlmeldinger og akutnumre

Gadelys

Esbjerg Kommune ejer ca. 34.500 gadelys-armaturer, som vedligeholdes af kommunes driftsentreprenør for gadelys, EL:CON A/S. 

Hvis der opstår fejl, mangler eller uheld/påkørsler på gadelyset skal fejlmeldinger stiles direkte til driftsentreprenøren, EL:CON A/S:

  • Fejl vedr. enkelte lyskilder kan foretages via kommunens "Tip Tak"Har du ikke mulighed for at fejlmelde gadelys via "Tip Tak", kan du skrive en mail til elcon@elcon.dk eller ringe til EL:CON A/S på telefonnummeret: 7266 7000
  • Ved større fejl eller udfald, påkørsler, væltede master mm. skal fejlmeldingen ske telefonisk til EL:CON A/S på telefonnummeret 7266 7000.

Større eller alvorlige fejl eller udfald udbedres straks. Fejl på mindre strækninger udbedres indenfor en uge og fejl på enkelte master eller lyskilder indenfor 10 dage.

Trafiksignaler

Fejlmelding vedrørende trafiksignaler kan ske direkte til driftsvagten hos Sydenergi på tlf. 70 11 50 00. 

Akutte fejlmeldinger

Digebrud
Kontakt: Esbjerg kommune, Vej & Park, Tlf. 7616 1616

Løse kreaturer
Kontakt: Politiet tlf. 76111448 eller Falck tlf. 7010 2030
Løse dyr fra Esbjerg Dyrehave kontakt: Esbjerg Kommune, Vej & Park tlf. 76161616 (hverdage kl. 8.00-15.00)

Indespærrede på offentlige toiletter 
Kontakt: Esbjerg Kommune, Vej & Park, tlf. 7616 1616 (hverdage kl. 8.00-15.00)
Udenfor kontortid henvises til Falck tlf. 7010 2030 eller Politiet tlf. 7611 1448

Skovbrand/bålafbrænding
Alarm 112 eller kontakt: Esbjerg Kommune, Vej & Park, tlf. 7616 1616 E-mail:  vejogpark@esbjergkommune.dk 

Oversvømmelser
Alarm 112

Miljø (akut forurening, miljøuheld med farlige stoffer)
Alarm 112

Almindelige fejlmeldinger

Glatførebekæmpelse
Esbjerg Kommune, Vej & Park, har i perioden d. 1. november - 1. april et døgnberedskab til glatførebekæmpelse. Vej & Park reagerer således selv på glat føre og sne.

Fjernelse af døde dyr (trafikdræbte m.v.) på offentlig vej
Kontakt: Esbjerg Kommune, Vej & Park, tlf. 7616 1616, E-mail: vejogpark@esbjergkommune.dk

Rotter på privat og offentlig ejendom
Anmeldes via kommunens hjemmeside, eller på tlf. 7474 7474  

Uregelmæssigheder ved kloaknettet
Kontakt: DIN Forsyning tlf. 7474 7474, E-mail: post@dinforsyning.dk

Uregelmæssigheder ved kommunalt vand i Esbjerg, Bramming og Ribe
Kontakt: DIN Forsyning tlf. 7474 7474, E-mailpost@dinforsyning.dk

Uregelmæssigheder ved vand fra private vandværker
Kontakt: Det lokale vandværk.

Uregelmæssigheder ved kommunal fjernvarme i Esbjerg
Kontakt: DIN Forsyning tlf. 7474 7474, E-mail: post@dinforsyning.dk

Uregelmæssigheder ved varme fra private fjernvarmeværker
Kontakt: Det lokale varmeværk.

Uafspærrede huller eller brud samt pludselige opståede forhindringer på vejnettet (fortove, cykelstier og vejbaner)
- hvor der bør afspærres af hensyn til øvrige trafikanter (for eksempel huller eller væltede træer)

Kontakt: Vej & Park
Udenfor kontortid kontakt Falcks vagtcentral tlf. 7010 2030 eller Politiet 7611 1448

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune