Pas til udlændinge

HVAD VIL DU?

Læs evt. informationen på Udlændingestyrelsens hjemmeside inden ansøgning, i LÆS MERE-boksen.
 

Udlændinge, der opholder sig i Danmark, har normalt et nationalitetspas. Når det skal fornys, er det normalt en opgave for det pågældende hjemlands (statsborgerskabslandets) ambassade i Danmark eller i udlandet.
 

Nogle udlændinge er forhindret i at få et pas af myndighederne i deres hjemland. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark som flygtning kan ikke henvises til at søge om pas hos myndigheder i det land, hvor de er statsborgere og er derfor berettiget til at få et pas udstedt af de danske myndigheder.

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, der er anerkendt som statsløse i henhold til FN´s konvention om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954, er berettiget til få udstedt et fremmedpas med angivelse af, at indehaveren er anerkendt som statsløs i henhold til konventionen.

Udlændingestyrelsen udsteder dansk fremmedpas til andre udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, fx som familiesammenført, og som ikke hos myndighederne i deres hjemland (statsborgerskabsland) kan få udstedt et pas.

Du kan læse mere om pas til udlændinge her på Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk

Kontakt

Udlændingeservice
Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf: 35366600
Fax: 35361916
E-Post: us@us.dk

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

© 2012 i Esbjerg Kommune