Pas til udlændinge

Udlændinge, der opholder sig i Danmark, har normalt et nationalitetspas. Når det skal fornys, er det normalt en opgave for det pågældende hjemlands (statsborgerskabslandets) ambassade i Danmark eller i udlandet.
 

Nogle udlændinge er forhindret i at få et pas af myndighederne i deres hjemland. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark som flygtning kan ikke henvises til at søge om pas hos myndigheder i det land, hvor de er statsborgere og er derfor berettiget til at få et pas udstedt af de danske myndigheder.

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, der er anerkendt som statsløse i henhold til FN´s konvention om statsløse personers retsstilling af 28. september 1954, er berettiget til få udstedt et fremmedpas med angivelse af, at indehaveren er anerkendt som statsløs i henhold til konventionen.

Udlændingestyrelsen udsteder dansk fremmedpas til andre udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, fx som familiesammenført, og som ikke hos myndighederne i deres hjemland (statsborgerskabsland) kan få udstedt et pas.

Du kan læse mere om pas til udlændinge her på Udlændingestyrelsens hjemmside nyidanmark.dk

HVAD VIL DU?

Læs evt. informationen på Udlændingestyrelsens hjemmeside inden ansøgning, i LÆS MERE-boksen.
 

Kontakt

Udlændingeservice
Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf: 35366600
Fax: 35361916
E-Post: us@us.dk

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

© 2012 i Esbjerg Kommune