Kollektiv trafik

Busser

Sydtrafik administrerer den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune. Køreplanplanlægningen sker i samarbejde med Sydtrafik efter anvisninger fra Esbjerg Kommune.

Køreplanerne for den kollektive bustrafik i Esbjerg Kommune ændres ca. 1. juli hvert år. Læs mere på www.esbjergkommune.dk/nytbusnet 

Du kan se de gældende køreplaner på Sydtrafiks hjemmeside. 

Planlægning

På rejseplanen kan du planlægge din rejse. Her kan du finde ruter, stoppesteder, rejsebeskrivelser og rutekort. Læs mere om planlægning af rejse på www.rejseplanen.dk

Billetter og priser

Få mere information vedrørende billetter og priser på Sydtrafiks hjemmeside

Flextur

Flextur er en særlig form for kollektiv trafik, hvor du kan blive transporteret fra dør til dør (dog ikke internt i Esbjerg by). 

Det er nu muligt at benytte Flextur til kørsel til nabokommunerne Varde, Vejen, Haderslev og Tønder Kommuner. 

Læs mere i folderen om Flextur (635 kb) og på Sydtrafiks hjemmeside.

FlexUng

FlexUng er en særlig variant af Flextur for unge med Ungdomskort. For at kunne drage fordel af FlexUng, skal du visiteres til ordningen. 
Klik her for at læse mere og ansøge om Ungdomskort. (Adgang via Sydtrafiks hjemmeside).  

FlixBus

FlixBus tilbyder fjernbuskørsel mellem europæiske byer. Læs mere på FlixBus hjemmeside. 

Fly

Læs mere på Esbjerg Lufthavns hjemmeside

Læs mere på Billund Airports hjemmeside

Færge

Læs mere om fanøtrafikken herunder sejlplan, bestilling af billetter og priser.

Pendlernet

Esbjerg Kommune har indgået samarbejde omkring koordinering af samkørsel med pendlernet.

Taxa

Læs mere på Esbjerg Taxis hjemmeside

Tog

Læs mere på DSBs hjemmeside

Læs mere på Arrivas hjemmeside

Traktorbus til Mandø

Mandøs fastboende  indbyggere har ret til befordring til og fra fastlandet én gang pr. døgn. Transporten er betinget af, at Mandøbussen kontaktes på tlf. 7544 5107 senest dagen i forvejen. Der køres to dobbeltture pr. dag. 

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune