Social sikring i udlandet

Du har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når du arbejder i udlandet. Det gælder, selvom du er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver.

Du skal derfor søge om at være omfattet af dansk social sikring for at kunne få sociale ydelser fra danske myndigheder.

Kun sikret i ét land

Hvis du har fået en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring under arbejde i udlandet, har du og din arbejdsgiver ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet.

Læs mere om social sikring i udlandet på Borger.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune