Pensionist i udlandet og sygesikring

Hvis du er dansk pensionist bosat i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Du er ikke dækket af den offentlige danske sygesikring, hvis du er folke-, førtids- eller tjenestemandspensionist og flytter til et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Du skal søge om at blive omfattet af bopælslandets sygesikring ved en blanket E121DK.

Betingelser for blanket E121DK

Hvis du som pensionist flytter fra Danmark til et EU-land, Liechtenstein og Schweiz, skal du søge om en blanket E121DK. Retten til at blive omfattet af den offentlige sygesikring i et andet EU-land, Liechtenstein og Schweiz er betinget af:

  • at du modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark
  • at du ikke er lønmodtager
  • at du ikke er selvstændig erhvervsdrivende
  • at du ikke modtager pension fra det land, du bor i
  • at du ikke har været pensionsforsikret længere tid i et andet land, hvis du også har pension fra andre lande end dit bopælsland og Danmark.

Blanket E121DK er din dokumentation for, at du er dansk pensionist og har ret til sygesikring for dansk regning. Med blanketten er du ligestillet med dit bopælslands borgere i forhold til landets offentlige sygesikring. Derfor skal du følge samme procedurer og betale samme egenandel som personer, der er sygesikret i landet.

Hvordan søger jeg om en blanket E121DK?

Hvis du som pensionist flytter fra Danmark til et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz skal du søge om en blanket E121DK.

Din eventuelle ægtefælle og børn har også ret til at få blanket E121DK, hvis de ikke har arbejde eller selv modtager pension i bopælslandet.

Kan jeg få et blåt EU-sygesikringskort?

Du kan få et blåt sygesikringskort, hvis du allerede er sygeforsikret i dit bopælsland for dansk regning, dvs. at du har fået en blanket E121DK, som er blevet godkendt af myndighederne i dit bopælsland.

Du kan bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser inden for EU, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz. Med det blå sygesikringskort har du ret til den sygehjælp, der bliver nødvendig, hvis du midlertidigt opholder dig i et andet EU-land end dit bopælsland, herunder i Danmark. Behovet for sygehjælp skal være opstået under dit midlertidige udenlandsophold.

Hvis du får brug for sygehjælp, skal du vise det blå EU-sygesikringskort.

Du får sygehjælpen på samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig midlertidigt i. Derfor skal du følge samme procedurer og betale samme egenandel som personer, der er sygesikret i landet.

Din eventuelle ægtefælle og børn har også ret til at et blåt EU-sygesikringskort, hvis de ikke har arbejde eller selv modtager pension i bopælslandet.

Bestil EU-sygesikringskort som pensionist, der ikke bor i Danmark

Når du bestiller EU-sygesikringskort som pensionist, kan du forvente at få svar inden for 4 uger.

Hvordan søger jeg om det blå EU-sygesikringskort?

Modtager du dansk pension, og har du fast bopæl i et andet EU-land, skal du have det blå EU-sygesikringskort fra Udbetaling Danmark.

Modtager du efterløn er du ikke pensionist. Du skal derfor bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt.

Hvis du modtager pension fra to eller flere EU-lande herunder fra bopælslandet, skal du søge om EU-sygesikringskortet direkte fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland.

Sygesikring for dig, der bor i et af de nordiske lande

Du er automatisk tilmeldt den offentlige sygesikring, når du bliver folkeregistreret i Sverige, Norge, Island eller Finland.

Hvis du bor i Sverige, Norge, Island eller Finland, og rejser på ferie til et EU/EØS-land, Schweiz eller Liechtenstein, skal du medbringe et blåt sygesikringskort. Hvis ikke, du allerede har et blåt sygesikring, kan du søge om det her:

Hvis du bor i et nordisk land, har du ret til sygesikring uden at skulle aflevere blanket E121 til sygesikringen.

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark

Hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz har du også under ophold i Danmark ret til akut behandling i det offentlige sundhedssystem.

Du vil dog kun modtage en behandling, der gør dig i stand til at rejse hjem. Behandling ud over den akut nødvendige skal du betale for - evt. via en privat rejsesygeforsikring.

Hvis du er dansk pensionist bosat uden for Europa

Hvis du som pensionist bosætter dig uden for EU eller Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal du selv sørge for sygeforsikring. Du skal kontakte myndighederne i dit bopælsland.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål og ikke kan finde svar på borger.dk.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70128055 eller sende en besked med Digital Post:

Skrevet af Udbetaling Danmark
© 2012 i Esbjerg Kommune