Vælg et andet tandlægetilbud

Børn i alderen 0-15 år kan vælge at modtage tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge, efter eget valg. I så fald skal forældrene selv betale 35 % af alle udgifter til tandbehandling, herunder nødbehandlinger og evt. tandregulering.

Valget gælder for det samlede tilbud og kan tidligst ændres efter 1 år.

Det er ikke muligt at benytte en privat tandlæge til almindelig tandbehandling, før kommunen har modtaget besked om det. Der skal foreligge en aftale mellem kommunen og den private tandlæge, før regningen kan betales af Esbjerg Kommune.

 

Er du 16 eller 17 år kan du frit vælge, om du vil modtage det kommunale tilbud om tandbehandling på en kommunal klinik eller hos en privat tandlæge, som kommunen indgår aftale med. Der er 100 % kommunal betaling for dig.

Du informeres skriftligt om denne mulighed ved den sidste undersøgelse inden du fylder 16 år. Hvis du ønsker at fortsætte på din sædvanlige kommunale klinik, skal du intet foretage dig. Du bliver indkaldt som du plejer.

Tilbuddet på de kommunale klinikker og hos de private tandlæger er det samme. Der er fælles retningslinjer for, hvor hyppigt der indkaldes til eftersyn. Både kommunale klinikker og private tandklinikker kan tilbyde behandlingstider uden for skoletiden.

Det er ikke muligt at benytte en privat tandlæge til almindelig tandbehandling, før kommunen har modtaget besked om det. Der skal foreligge en aftale mellem kommunen og den private tandlæge, før regningen kan betales af Esbjerg Kommune.

 

Endelig kan børn i aldersgruppen 0-18 år søge om tilladelse til at benytte en anden kommunes tandplejetilbud, hvis denne tandpleje modtager nye patienter -  hvilket I selv bedes undersøge. 

Børn fra andre kommuner kan ligeledes søge om tilladelse til at modtage kommunal tandpleje på Esbjergs tandklinikker, jf. Tandplejebekendtgørelsen § 5.

Valg af tandpleje ved anden kommunes tandklinik gælder det samlede tandplejetilbud (tandbehandling og evt. tandregulering).
Du skal kontakte Børn & Kultur - Sekretariat på telefon 76163076, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

 

Kontakt

Tandplejens Call Center
Tlf 76 16 40 00

Telefontid alle skoledage
mellem 7.30-15.00

VIGTIGT! Du skal altid ringe til Call Centeret, hvis du har brug for en ny tid, ved ændringer og afbud eller hvis du ønsker at tale med tandklinikken.

Husk at have patientens CPR-nummer (10 cifre) klar når du ringer!

Kontakt

Børn & Kultur
Sekretariat
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Send besked via Digital Post

© 2012 i Esbjerg Kommune