Sundhedsoverblik

Få overblik over dine personlige sundhedsdata.

HVAD VIL DU?

På sundhed.dk kan du se data om:

  • din læge
  • dine sygehusbehandlinger og e-journal
  • medicinprofil
  • prøvesvar
  • donorregistrering og registrering af livstestamente

For at få adgang til dine sundhedsdata skal du logge på med NemID.

Kontakt

Se kontaktoplysninger på www.sundhed.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune