Pleje og pasning

Hvis du passer en nærtstående pårørende, som er syg, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning.
 

Sådan søger du om aflastning eller afløsning

Kontakt Sundhed & Omsorg, Visitationen.


Aflastning og afløsning

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du søge kommunen om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet afgør, om du kan få aflastning eller afløsning.

Der kan være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden, eller der kan være tale om et midlertidigt dag- eller døgnophold.


Hvis du har en alvorlig sygdom, og der ikke er udsigt til helbredelse, kan din læge indstille dig til at tilbringe din sidste tid på et hospice.

Hospice er ikke et emne, der varetages af kommunen, men af de enkelte hospicer. Læs mere på borger.dk.


Kan du ikke få den nødvendige hjælp i dit eget hjem, kan du i en periode få tilbudt et midlertidigt ophold i en af Esbjerg Kommunes midlertidige boliger.
 

Sådan søger du om et midlertidigt ophold

Kontakt Sundhed & Omsorg, Visitationen.


Hvem kan få tilbudt et midlertidigt ophold?

Et midlertidigt ophold er et tilbud til dig, der har behov for:

  • træning, så du igen kan klare dig i din egen bolig
  • pleje og træning ved akut sygdom, så du undgår sygehusindlæggelse
  • at afklare dit fremtidige behov for hjælp og boform
  • at genvinde din funktionsevne efter en sygehusindlæggelse, så du kan vende tilbage til din egen bolig
  • at du eller din ægtefælle kan blive aflastet i fastlagte, kortere perioder eventuelt som faste intervaller

Hjælpen og opholdets varighed kan variere og bliver givet efter en individuel vurdering af behov.


Har du en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag

Du kan læse mere om orlov til pasning af syge og døende her.


Døende borgere, der ønsker det, kan få pleje i eget hjem. Alvorligt syge og døende kan få lindrende fysioterapi.

Du kan læse mere om pleje af døende her.


Du kan få sygepleje, hvis du i forbindelse med sygdom eller handicap har behov for pleje og behandling.

Du kan læse mere om sygepleje her.


Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60

 

Telefontid:

Mandag kl. 08.00 - 14.30
Tirsdag kl. 10.00 - 14.30
Onsdag kl. 08.00 - 14.30
Torsdag kl. 08.00 - 14.30
Fredag kl. 08.00 - 14.30


Postadresse:
Torvegade 74

6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen

© 2012 i Esbjerg Kommune