Kropsbårne hjælpemidler

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få støtte til kropsbårne hjælpemidler.

Et kropsbåret hjælpemiddel er et personligt hjælpemiddel, der ikke kan genbruges af andre, f.eks. en protese, et høreapparat, en paryk, briller eller diabeteshjælpemidler.

HVAD VIL DU?

Hvis du vil søge om et høreapparat, skal du kontakte en privatpraktiserende øre-næse-hals-læge. Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside.
 

Vil du søge om hjælpemidler til inkontinens, katetre og produkter til stomi, skal du kontakte Esbjerg Kommunes Sygepleje på tlf. 76 16 66 66.

Læs om kropsbårne hjælpemidler

Sådan søger du om et kropsbårent hjælpemiddel

Du skal kontakte kommunen og søge om hjælp, inden du køber et hjælpemiddel.

Du kan bruge selvbetjeningen under HVAD VIL DU? øverst på siden, eller du kan kontakte Kommunikation & Hjælpemidler. Se kontaktoplysninger til højre på siden.

Hjælpemidler til inkontinens, katetre og produkter til stomi

Vil du søge om hjælpemidler til inkontinens, katetre og produkter til stomi, skal du kontakte Esbjerg Kommunes Sygepleje på tlf. 76 16 66 66.

Høreapparat

Hvis du tror, du har brug for høreapparat, skal du kontakte en privatpraktiserende øre-næse-hals-læge. Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside.

Hvem kan få et kropsbårent hjælpemiddel?

Du kan få støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis du har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlerne i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe dig
 • kan lette dagligdagen i dit hjem, eller 
 • er nødvendige i dit arbejdsliv

Hvad kan du få?

Kropsbårne hjælpemidler er f.eks.:

 • arm- og benproteser
 • brystproteser
 • høreapparater
 • briller og kontaktlinser
 • ortopædisk fodtøj
 • kompressionsstrømper
 • parykker
 • korsetter og skinner
 • sukkersygehjælpemidler (diabetes)
 • hudpræparater

Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er skattefrit. Der kan være delvis egenbetaling.

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Kommunikation & Hjælpemidler
Tlf. 76 16 16 16
Høgevej 11
6705 Esbjerg Ø
Skriv til Kommunikation & Hjælpemidler
© 2012 i Esbjerg Kommune