Kropsbårne hjælpemidler

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få støtte til kropsbårne hjælpemidler, f.eks. en protese, et høreapparat eller briller.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune