El-køretøj

Har du varigt nedsat funktionsevne, eller er du gangbesværet, kan du afhængigt af din situation enten selv købe et el-køretøj med tilskud fra kommunen eller låne et el-køretøj af kommunen.

Tilskud til køb af el-køretøj

Hvis din funktionsevne er varigt nedsat i væsentlig grad, og din dagligdag kan blive lettet væsentligt ved at bruge et el-køretøj, kan du få et tilskud til at købe dit eget el-køretøj som et forbrugsgode.

Sådan søger du om tilskud til at købe et el-køretøj

Du skal søge om tilskud, inden du anskaffer køretøjet. Ellers bortfalder din mulighed for at få tilskud.

Benyt selvbetjeningen under HVAD VIL DU? øverst på siden, eller kontakt Sundhed & Omsorg, Visitationen.

Hvad kan du få?

Tilskuddet til køb af et el-køretøj udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt, der forhandles bredt i almindelig handel.

Du kan købe et brugt el-køretøj og få tilskud dertil, hvis forhandleren er momsregistreret. Du kan altid højst få bevilget 50 % af den reelle købspris.

Du kan kun én gang få bevilget et el-køretøj som et forbrugsgode.

Lån af el-køretøj

Hvis du er gangbesværet i betydelig grad og er afhængig af en kørestol i dagligdagen, kan du låne et el-køretøj af kommunen.

Det er en betingelse, at el-køretøjet udelukkende fungerer som hjælpemiddel.

Sådan søger du om at låne et el-køretøj

Benyt selvbetjeningen under HVAD VIL DU? øverst på siden, eller kontakt Sundhed & Omsorg, Visitationen.

Vedligehold og drift

Hvis du har lånt et el-køretøj, skal du selv sørge for almindeligt vedligehold og drift af køretøjet, herunder udskiftning af elpærer, dæk og slanger.

Vi anbefaler, at du opbevarer el-køretøjet under tag og frostfrit. Batteriernes holdbarhed og kapacitet nedsættes, hvis de udsættes for frost.

© 2012 i Esbjerg Kommune