Støtte til køb af bil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge om støtte til en bil.

Læs om støtte til køb af bil

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • færdes
  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse.

Benyt selvbetjeningen under HVAD VIL DU? ovenfor, eller kontakt borgerservicecentrene for at søge om støtte til køb af bil.

© 2012 i Esbjerg Kommune