Har du behov for et hjælpemiddel?

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med varigt nedsat funktionsevne, kan du låne hjælpemidler af kommunen eller søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

HVAD VIL DU?

Hvis du vil søge om et høreapparat, skal du kontakte en privatpraktiserende øre-næse-hals-læge. Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside.

Læs om hjælpemidler

Sådan søger du om et hjælpemiddel

Du skal kontakte og søge kommunen om hjælp, inden du køber et hjælpemiddel eller går i gang med ændringer i din bolig.

Du kan bruge selvbetjeningen under HVAD VIL DU? øverst på siden, eller du kan kontakte kommunen. Hvem du skal kontakte, afhænger af, hvilket hjælpemiddel du vil søge om:

Hvis du vil søge om Skal du kontakte
Bil Sociale Ydelser, Grønvangsvej 9a, 6700 Esbjerg
Boligindretning Sundhed & Omsorg, Visitationen
Hjælpemidler eller forbrugsgoder, f.eks. en kørestol Sundhed & Omsorg, Visitationen
Et mindre hjælpemiddel, f.eks. en rollator, hvor du kan få svar og låne hjælpemidlet med hjem med det samme, kan du også bruge Åben hjælpemiddelservice
Hjælpemidler, og du allerede får hjælp fra Sundhed & Omsorg, kan du også kontakte Dit lokale plejecenter
Hjælpemidler til børn Kommunikation & Hjælpemidler (nyt vindue)
Høreapparat En privatpraktiserende øre-næse-hals-læge.
Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside
Inkontinenshjælpemidler, katetre og produkter til stomi Esbjerg Kommunes Sygepleje, tlf. 76 16 66 66
Kommunikationshjælpemidler, f.eks. talemaskiner eller specielt udstyr til at betjene en computer med Kommunikation & Hjælpemidler (nyt vindue)
Øvrige kropsbårne hjælpemidler, f.eks. briller, en protese, en paryk, ortopædisk fodtøj og diabeteshjælpemidler Kommunikation & Hjælpemidler (nyt vindue)

Hvem kan få et hjælpemiddel?

Du kan få støtte til hjælpemidler, hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis hjælpemidlerne i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe dig
  • kan lette dagligdagen i dit hjem, eller
  • er nødvendige i dit arbejdsliv

Hvad kan du få?

Du kan efter behov låne et hjælpemiddel eller få tilskud til køb af hjælpemidler og forbrugsgoder.

Når du får bevilget et hjælpemiddel på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har du ret til frit at vælge en anden leverandør af dit hjælpemiddel. Du kan læse mere herom i pjecen Frit valg af hjælpemidler (pdf).

Om lånte hjælpemidler

Vedligehold og drift

Hvis du har lånt et hjælpemiddel, skal du selv sørge for almindeligt vedligehold og drift af hjælpemidlet, herunder rengøring, smøring, luft i hjul, lapning, efterspænding og udskiftning af sliddele.

Reparation

Er hjælpemidlet gået i stykker, skal du kontakte Hjælpemiddeldepotet, som vil reparere det.

Du er selv ansvarlig for at få dit hjælpemiddel fragtet hjem, hvis det går i stykker, når du er ude at køre. Hos flere autohjælpefirmaer kan du købe et abonnement på en transportordning. En lifttaxa kan også transportere dit køretøj for dig.

Går dit hjælpemiddel i stykker, skal du undersøge, om dit forsikringsselskab dækker skaden.

Hvis dit hjælpemiddel bliver stjålet

Bliver dit hjælpemiddel stjålet, skal du undersøge, om dit forsikringsselskab dækker skaden, og kontakte Hjælpemiddeldepotet.

Flytning

Hvis du flytter til en ny adresse, skal du selv flytte dine hjælpemidler.

Hvis det er nødvendigt at skille og samle din plejeseng for at få den ud og ind ad boligen, tilbyder Hjælpemiddeldepotet at flytte plejesengen for dig. Du skal kontakte Hjælpemiddeldepotet for at aftale tid. Hjælpemiddeldepotet kan kun hjælpe i hverdagene mellem 8.00 -15.30.

Hvis du flytter til en anden kommune, og du medbringer hjælpemidler fra Esbjerg Kommune, skal du kontakte en ergo- eller fysioterapeut på dit lokale plejecenter. Som udgangspunkt kan du ikke flytte plejeseng og lift med til en anden kommune.

Ændret behov

Hvis du får behov for andre hjælpemidler, eller du ikke længere har behov for et hjælpemiddel, skal du kontakte en ergo- eller fysioterapeut på dit lokale plejecenter.

Skal du ikke bruge dit hjælpemiddel længere, afhenter Hjælpemiddeldepotet det på din adresse. Din lokale ergo- eller fysioterapeut kan oplyse dig om, hvornår du kan forvente at få dit hjælpemiddel hentet. Hjælpemidlet skal afleveres rengjort.

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60

 

Telefontid:

Mandag kl. 08.00 - 14.30
Tirsdag kl. 10.00 - 14.30
Onsdag kl. 08.00 - 14.30
Torsdag kl. 08.00 - 14.30
Fredag kl. 08.00 - 14.30


Postadresse:
Torvegade 74

6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen

© 2012 i Esbjerg Kommune