Åben hjælpemiddelservice

Er du voksen og har brug for et mindre hjælpemiddel, fordi din funktionsevne er varigt nedsat, kan du bruge Åben hjælpemiddelservice. 

Her kan du møde personligt op for at søge om et hjælpemiddel og få svar med det samme.

Sådan søger du om et hjælpemiddel i Åben hjælpemiddelservice

Hver tirsdag mellem kl. 12.00 - 14.30 kan du møde op på

Hjælpemiddeldepotet
Lillebæltsvej 33
6715 Esbjerg N
Indgang ved Hjælpemiddelservice

Der er ingen tidsbestilling, og der kan forekomme ventetid.
 

Læs om Åben hjælpemiddelservice

Hvem kan bruge Åben hjælpemiddelservice?

Du kan bruge Åben hjælpemiddelservice, hvis du er voksen, har behov for et mindre hjælpemiddel på grund af varigt nedsat funktionsevne og kan møde personligt op på Hjælpemiddeldepotet. Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Ønsker du at låne en transportkørestol, behøver du ikke selv at møde op. Så kan din pårørende hente kørestolen for dig, hvis der er en kørestol ledig.

Hvad kan du søge om?

I Åben hjælpemiddelservice kan du søge om et mindre hjælpemiddel til voksne f.eks.:

  • Badebænk
  • Strømpepåtager
  • Rollator
  • Transportkørestol

Transportkørestol

Du kan låne en transportkørestol til lejlighedsvis brug, hvis du f.eks. skal til fest eller et andet arrangement. Det gør du ved, at din pårørende møder personligt op i Åben hjælpemiddelservice og får kørestolen med hjem i bilen. Kørestolen kan ikke blive leveret.

Der er afsat et antal kørestole til ordningen, og det er efter ”først til mølle-princip”. Transportkørestolen kan altså ikke reserveres.

Bor du på et plejehjem, kan du låne en transportkørestol på dit lokale plejehjem.

Dette kan du ikke søge om i Åben hjælpemiddelservice

Du kan ikke søge om hjælpemidler til børn, kropsbårne hjælpemidler, synshjælpemidler og særlige informationsteknologiske hjælpemidler i Åben hjælpemiddelservice. Har du brug for et af disse hjælpemidler, skal du kontakte Kommunikation & Hjælpemidler.

Hjælpemidler til midlertidigt brug som led i en behandling på sygehuset kan du ikke låne ved kommunen. Har du f.eks. midlertidigt brug for en kørestol i forbindelse med et brækket ben, er det sygehuset, der afgør, hvad du kan låne.

Samtale og vejledning

I Åben hjælpemiddelservice kan du få en samtale med en visitator om det, du har svært ved i hverdagen, og hvad du gerne selv vil kunne klare.

Har du ret til et hjælpemiddel, kan du afprøve det med det samme. Du får vejledning i, hvordan du bruger det, og kan låne hjælpemidlet med hjem samme dag. Du kan eventuelt også få et tilbud om træning og rehabilitering.

Er der behov for flere oplysninger eller et besøg i dit hjem, inden vi træffer afgørelsen, vil visitatoren informere dig om det videre forløb. 

Har du ikke ret til et hjælpemiddel, får du et afslag.

Reparation

I Åben hjælpemiddelservice kan du også få hjælp til mindre reparationer og indstilling af hjælpemidler, som du allerede har lånt.

Kontakt

Hjælpemiddeldepotet
Lillebæltsvej 33
6715 Esbjerg N
Indgang ved Hjælpemiddelservice

 

Åbningstid
Tirsdage kl. 12.00 - 14.30

© 2012 i Esbjerg Kommune