Hjælpemidler

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med varigt nedsat funktionsevne, kan du låne hjælpemidler af kommunen eller få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune