Ungdommens uddannelsesvejledning

Vejledning for unge

Er du under 25 år og har brug for vejledning i forhold til uddannelses- og erhvervsmuligheder – så se mere her:  http://uddannelseshuset.esbjergkommune.dk/brug-for-uu-vejledning.aspx

Vejledning for unge mellem 16 og 25 med særlige behov - STU

Læs mere om Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov:  STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Vejledning for elever i grundskolen

Læs mere her om vejledning for elever i grundskolen: http://folkeskoler.esbjergkommune.dk/grundskolevejledning.aspx

© 2012 i Esbjerg Kommune