Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning giver flersprogede elever kendskab til deres modersmål og viden om forholdene i hjemlandet.

Hvem kan få modersmålsundervisning?

Kommunerne har pligt til at udbyde modersmålsundervisning for EU- og EØS-borgere. Der skal i følge Folkeskoleloven tilbydes modersmålsundervisning til elever, som:

  • Forsørges af en person, som bor i Danmark og som har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land 
  • Taler grønlandsk eller færøsk i hjemmet

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på en folkeskole i kommunen efter almindelig skoletid, dvs. at undervisningen er uafhængig af elevernes øvrige undervisning. Undervisningen er gratis.

For at der oprettes et hold, skal der være minimum 12 elever med samme modersmål, som ønsker undervisning.

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Torvegade 74
6710 Esbjerg V
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Skoleadministration
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune