Skoleindskrivning

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

Læs mere om skoleindskrivning

Kære forældre

I forbindelse med budgettets vedtagelse i oktober 2016 besluttede Byrådet, at den søskenderegel som i indeværende skoleår kører som en forsøgsordning gøres permanent med virkning fra kommende skoleår, det vil sige fra 1. august 2017.

Reglen er sådan, at søskende (hel-/halvsøskende) altid har krav på optagelse på en afdeling hvor pågældende har søskende, uagtet bestemmelsen om antal elever i klasserne i henhold til Sektorplan for skoleområdet. 

Indskrivning til børnehaveklasse

Esbjerg Kommunale Skolevæsen holder indskrivning i begyndelsen af året for kommende børnehaveklassebørn.

Indskrivning til skoleåret 2018/2019 finder sted i perioden onsdag den 2. januar 2019 til og med søndag den 20. januar 2019 - begge dage inklusive.

Du kan se hvilken afdeling i skoledistriktet, I bor tættest på, ved at benytte WebGis https://webkort.esbjergkommune.dk/spatialmap?.

Der er lavet en vejledningsfilm omkring brugen af WebGis. Du kan se filmen her.

Du kan indskrive dit barn her

Du skal bruge en NemID til indskrivningen. Har du ikke en NemID, kan den bestilles på service.nemid.nu/dk-da/bestil_nemid/  eller ved henvendelse på en af kommunens Borgerservicecentre og biblioteker.

Hjælp til den digitale indskrivning:

Har du brug for hjælp til den digitale indskrivning kan du henvende dig på bibliotekerne i Esbjerg Kommune samt Borgerservicecentrene i Esbjerg, Ribe og Bramming eller på en af Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Dit barn bliver normalt optaget i skolen i jeres distrikt.

Esbjerg Kommunes skoler tilbyder høj faglighed, pædagogisk udvikling og tæt samarbejde med hjemmet.

Skolens tilbud:

 • Skolefritidsordning på alle skoler
 • Særlige tilbud til 10. klasser
 • Mange valgfag
 • Skoletjeneste med oplevelse og undervisning uden for skolen
 • Specialundervisning
 • Lejrskoler og ekskursioner
 • Skolegangen er betalt over skattebilletten

En skole med visioner og værdier

Esbjerg Kommunes skoler arbejder aktivt med visioner og værdier. Det vil barnet opleve gennem ord og handling.
Nogle af vores nøgleord er:
 • Fællesskab
 • Ansvarlighed
 • Udfordringer
 • Anerkendelse
 • Vi tager udgangspunkt i barnets tarv
 • Vi ser på barnets muligheder i stedet for barnets barrierer 
 • Vi bygger på barnets ressourcer

Optagelse i førskole og skolefritidsordning

Det er muligt at tilmelde sig førskole og SFO samtidig med indskrivning til børnehaveklassen. Priser og oplysninger om modulordningen findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside

 

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2019/2020

finder sted i perioden
mandag den 2. januar 2019
til og med søndag
den 20. januar 2019
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune