Skoledistrikter i Esbjerg Kommune

Du kan se hvilken afdeling i skoledistriktet, I bor tættest på, ved at benytte  Webkort

Der er lavet en vejledningsfilm omkring brugen af WebGis. Du kan se filmen her.

Kontakt

Børn & Kultur
Sekretariatet
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Sekretariatet
© 2012 i Esbjerg Kommune