Skoledistrikter i Esbjerg Kommune

Du kan se hvilken afdeling i skoledistriktet, I bor tættest på, ved at benytte WebGis https://webkort.esbjergkommune.dk/spatialmap?.

Der er lavet en vejledningsfilm omkring brugen af WebGis. Du kan se filmen her.

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministrationen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministrationen

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2019/2020

finder sted i perioden
mandag den 2. januar 2019
til og med søndag
den 20. januar 2019
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune