Skolebestyrelser

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang?

Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene er med til at løse den fælles opgave omkring

  • opdragelse 
  • læring 
  • dannelse

og det er derfor vigtigt, at der sidder personer i skolebestyrelserne, der har evnerne og lysten til at yde et stykke arbejde i skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for følgende grupper

  • Et flertal af forældrerepræsentanter. Skolebestyrelsens formand udpeges blandt forældrerepræsentanterne

  • Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen

  • Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen er blandt andet med til at bestemme

  • Undervisningens organisering 
  • Samarbejdet mellem skole og hjem 
  • Godkendelse af skolens budget samt godkendelse af undervisningsmidler 
  • Udtalelse om ansættelse af ledere og lærere

Du kan se, hvem der sidder i skolebestyrelserne på de enkelte skoler på skolernes hjemmeside. Se oversigt over kommunens folkeskoler.

Er du interesseret i at blive valgt ind i dit barns skoles skolebestyrelse?

Der er valg til skolebestyrelserne hvert 4. eller hvert 2. år afhængigt af, hvilken skole dit barn går på. Kontakt din skole for at få at vide, hvornår din skole holder næste valg til skolebestyrelsen.

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2019/2020

finder sted i perioden
mandag den 2. januar 2019
til og med søndag
den 20. januar 2019
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune