Skolebestyrelser

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang?

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, som er med til at sætte retningen for den enkelte skole.

Skolebestyrelsen arbejder indenfor de rammer, som lovgivningen og de lokale politiske beslutninger udstikker.

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for følgende grupper

  • Et flertal af forældrerepræsentanter. Skolebestyrelsens formand udpeges blandt forældrerepræsentanterne

  • Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen

  • Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen


Skolebestyrelsen er blandt andet med til at bestemme

  • Undervisningens organisering 
  • Samarbejdet mellem skole og hjem 
  • Godkendelse af skolens budget samt godkendelse af undervisningsmidler 
  • Udtalelse om ansættelse af ledere og lærere

Du kan se, hvem der sidder i skolebestyrelserne på de enkelte skoler på skolernes hjemmeside. Se oversigt over kommunens folkeskoler.


Har du lyst til at være med i skolebestyrelsen, eller har du spørgsmål om arbejdet så kontakt skolelederen eller skolebestyrelsen på din skole.

Der er valg til skolebestyrelserne hvert 4. eller hvert 2. år afhængigt af, hvilken skole dit barn går på. Kontakt din skole for at få at vide, hvornår din skole holder næste valg til skolebestyrelsen.


Kontakt

Børn & Kultur
Sekretariat
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Sekretariat
© 2012 i Esbjerg Kommune