Ind- og udmeldelse (klub)

HVAD VIL DU?

HVAD VIL DU?

  • Udmelde mit barn af klub
    Fritidsklub og Ungdomsklub har 1 måneds opsigelse. Dvs. opsiges fritidsklubben fx den 13.04.20xx vil barnet tidligst kunne være udmeldt den 13.05.20xx.

HVAD VIL DU?

  • Overflytning
    Skal barnet overflyttes fra en klub til en anden klub af samme klubtype, skal du lave en ny indmeldelse.

Kontakt

Børn & Kultur
Pladsanvisning & Tilskud
Kirkegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Børn & Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune