Ind- og udmeldelse

Nedenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

HVAD VIL DU?

Kan gøres med og uden Nem-ID. Tilmelding kan ske med dags varsel.

HVAD VIL DU?

Kan kun gøres med Nem-ID. Find barnets indmeldelse i menuen "Min pladsanvisning", og ændr til det ønskede modul. 

HVAD VIL DU?

Kan kun gøres med Nem-ID af den forælder/værge, der modtager opkrævning for barnet. Den anden forælder vil muligvis opleve, at han/hun har adgang til at se barnets indmeldelse og ikke kan ændre i den. Adgang kan gives ved kontakt til Dagtilbud.

Opsigelsesvarslet er 1 måned fra en vilkårlig dato.


Dit barns skal tilmeldes SFO Førskole i forbindelse med digital indskrivning til skole

Børn, der er tilmeldt børnehaveklassen kan i samme kalenderår starte i SFO Førskole pr. 1. april. Du skal tilmelde til SFO førskole samtidig med den digitale indskrivning til skole. Du kan vælge mellem SFO førskole morgen kl. 6-14, SFO førskole eftermiddag kl. 8-17 eller SFO førskole heldags kl. 6-17.

Når førskoleperioden er slut forbliver barnet indmeldt i SFO i det valgte modul fra 1. august. Hvis dit behov for pasning ændrer sig, kan du ændre modulvalg ved at logge ind på selvbetjeningen og ændre den eksisterende indmeldelse. Ændring sker efter gældende opsigelsesvarsel. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel på en vilkårlig dato.


Ind- og udmeldelse af SFO (fra og med 0. kl.)

Indmeldelse i SFO sker digitalt. Forældre kan registrere en ansøgning om optagelse i SFO uden at logge ind.
Der er ingen venteliste for at gå i skolefritidsordning.

• Indmeldelse
Indmeldelse i SFO kan ske fra dag til dag, og fra en vilkårlig dato. Hvis barnet allerede er indmeldt og du ønsker at ændre i de valgte moduler, skal du logge ind med Nem-ID, finde indmeldelsesforholdet og ændre den nuværende indmeldelse.

• Ændring
Hvis barnet allerede er indmeldt og du ønsker at ændre i de moduler, barnet allerede er tilmeldt, skal du logge ind med Nem-ID, finde indmeldelsesforholdet og ændre den nuværende indmeldelse. Ønskes ændring til billigere modul, kan det ske med en måneds opsigelse fra vilkårlig dato.

• Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde barnet, skal du logge ind med Nem ID. Udmeldelse af SFO moduler kan ske med 1 måneds varsel fra en vilkårlig dato. Dette gælder også, hvis barnet fraflytter kommunen.


Når du har registreret et ønske, får du en bekræftelse. Når henvendelsen er behandlet, vil du kunne logge ind på Minpladsanvisning  og se barnets indmeldelsesforhold.

Hvis du har spørgsmål til barnets indmeldelsesforhold, som du ikke kan se i selvbetjeningen, kan du henvende dig til SFO’en eller til Dagtilbud.
 

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune