Elevtransport

Hvornår kan dit barn blive kørt i skole

Dit barn kan ydes fribefordring, hvis afstanden mellem folkeregister- og skoleadresse er længere end

  • 2,5 km. i bhv. kl. – til og med 9.kl.
  • 9 km fra og med 10. kl.

Dit barn kan også ydes fribefordring fra folkeregister- til skoleadresse, hvis Politiet og de lokale vejmyndigheder vurderer, at skolevejen er for farlig, til at dit barn kan færdes sikkert til og fra skole.

Syge og invaliderede børn kan også blive kørt gratis til og fra deres distriktsskole, hvis det skønnes nødvendigt.

Du kan måle afstanden til dit barns afdeling her ->
​Se en videovejledning om hvordan her ->

Hvornår kan dit barn ikke ydes fribefordring?

Dit barn kan ikke ydes fribefordring mellem hjem og skolefritidsordning og omvendt.

Hvordan søger jeg om fribefordring til mit barn?

Du skal sende en ansøgning til den skole, dit barn går på. Ansøgningsskemaet får du ved at kontakte skolens kontor. 

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2019/2020

finder sted i perioden
mandag den 2. januar 2019
til og med søndag
den 20. januar 2019
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune