Elevtransport

Hvornår kan dit barn blive kørt i skole?

En elev har ret til at blive kørt til og fra skole, når afstanden mellem elevens hjem (folkeregisteradresse) og distriktsskolen er større end:

  • 2,5 km. i bhv. kl. – til og med 9.kl.
  • 9 km fra og med 10. kl.

Eleven har også ret til skolekørsel, hvis eleven skal færdes på en farlig skolevej. Vejmyndighederne og politiet vurderer i fællesskab, om en skolevej er trafikfarlig.

Syge og invaliderede børn kan også blive kørt gratis til og fra deres distriktsskole, hvis det skønnes nødvendigt.

Du kan måle afstanden til dit barns afdeling her ->
​Se en videovejledning om hvordan her ->

Hvornår kan dit barn ikke ydes fribefordring?

Dit barn kan ikke ydes fribefordring mellem hjem og skolefritidsordning og omvendt.

Hvordan søger jeg om fribefordring til mit barn?

Du skal sende en ansøgning til den skole, dit barn går på. Ansøgningsskemaet får du ved at kontakte skolens kontor. 

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration
© 2012 i Esbjerg Kommune