Gymnasiale uddannelser

Der er flere gymnasiale uddannelser at vælge imellem. Det giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særegne for den enkelte uddannelse.

De fleste fag på en gymnasial uddannelse udbydes også som enkeltfag. Det kan man benytte, hvis man fx skal supplere, eller som voksen har en særlig interesse for et bestemt fag.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Ungdomsuddannelsessteder i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune findes følgende gymnasiale uddannelser/uddannelsesinstitutioner.

Højere forberedelseseksamen (HF)

Esbjerg Gymnasium
Ribe Katedralskole
VUC Vest

Højere handelseksamen (HHX)

Rybners
Ribe Handelsskole

Højere teknisk eksamen (HTX)

EUC Vest

Studentereksamen (STX)

Esbjerg Gymnasium
Rybners
Ribe Katedralskole

Kontakt

Se kontaktoplysninger på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside.

© 2012 i Esbjerg Kommune