Varmetillæg

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Bemærk:

  • Hvis din bolig er opvarmet med gas eller el, kan du kun få tillæg til den del af din regning, der går til varme.
  • Du kan ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af selve varmekilden, fx udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Du kan ikke få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er 0.

Du kan søge om varmetillæg, uanset om du lejer eller ejer din bolig.

Læs mere om varmetillæg på Borger.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune