Tilskudsmuligheder som pensionist

Hvis du modtager folkepension kan du søge tilskud / lån til: 

 • Varmetillæg der er afhængig af din personlige tillægsprocent, der skal være større end 0, antal personer i husstand og varmeudgift. Du kan søge her: link til borger.dk
 • Helbredstillæg til sundhedsudgifter – læs mere her:
 • Udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodpleje: – læs mere her:
 • Personligt tillæg – læs mere her:
 • Ældrecheck – du kan læse mere her: link til Borger.dk
 • ½ licens betaling til DR – du skal have en personlig tillægsprocent på 100. Du kan henvende dig i Borgerservicecenter
 • Boligydelse link til Borger.dk
 • Beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig – du kan læse mere her og evt. søge her: Link til Borger.dk
 • Lån til betaling af ejendomsskat: link til intern side

 

Hvis du modtager førtidspension, som er tilkendt før 1.1.2013 kan du søge om tilskud / lån til:

( modtagere af forhøjet almindelig, mellemste og højeste førtidspension )

 • Varmetillæg er afhængig af den personlige tillægsprocent, der skal være større end 0, antal personer i husstanden og varmeudgiften.
 • Helbredstillæg til sundhedsudgifter – læs mere her:
 • Udvidet helbredstillæg til briller, tandprotese og fodpleje:
 • Personligt tillæg – læs mere her:
 • ½ licens betaling ved DR – du skal have en personlig tillægsprocent på 100. Du kan henvende dig i Borgerservicecenter
 • Boligydelse link til Borger.dk
 • Beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig - Link til Borger.dk
 • Bistands- eller plejetillæg – skal søges i kommunen inden overgang til folkepension
 • Lån til betaling af ejendomsskat: link til intern side

 

Hvis du modtager førtidspension, som er tilkendt efter 1.1.2003, kan du søge om tilskud / lån til:

 • Boligsikring link til borger.dk
 • Beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig - link til Borger.dk  
 • Enkeltudgifter til en bestemt udgift f.eks. medicin, tandbehandling m.m. der er rimeligt begrundet – link til intern side
 • Merudgifter efter Servicelovens § 100, søges til udgifter, der er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap – link til intern side
 • Lån til betaling af ejendomsskat: link til intern side
© 2012 i Esbjerg Kommune