Efterløn mv

Efterløn er en frivillig ordning, der giver dig mulighed for at trække dig gradvis tilbage fra arbejdsmarkedet op til fem år før, du når folkepensionsalderen. Du skal have indbetalt til ordningen og opfylde en række krav.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune