Ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb

Læs om ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb

Krydsning af vandløb med kabler, rørledninger mv. kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Ansøgning om krydsning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Sted for krydsning med angivelse af krydsningens placering på kortbilag 
  • Type af kabel, rørledning mv., der skal føres under vandløbet 
  • Beskrivelse af, hvordan krydsningen foretages 
  • Tidsperiode for krydsningen

Du skal søge om tilladelse senest 14 dage før, arbejdet ønskes påbegyndt. Bemærk, at der er 4 ugers klagefrist efter, at tilladelsen er givet, så eventuel igangsættelse før klagefristens udløb sker på eget ansvar.

Tilladelsen omfatter kun krydsning af selve vandløbet og ikke forhold om placering af ledningerne på de omkringliggende arealer. Der skal således indhentes særskilt gravetilladelse, og hvis der er beskyttet natur, hvor vandløbet skal krydses, skal der eventuelt gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, før arbejdet må sættes i gang.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune