Nu skal kæmpebjørnekloen udryddes

Læs om udryddelse af kæmpebjørnekloen

Esbjerg Kommunes Byråd har d. 28. maj 2007 vedtaget indsatsplan for bekæmpelse af den giftige og invasive kæmpebjørneklo på alle private og offentligt ejede arealer i Esbjerg Kommune. Læs mere om bekæmpelse af bjørnekloen i indsatsplanen (352 KB)

Målet er, at ingen kæmpebjørneklo kommer til blomstring længere, og at planten inden for en kort årrække udryddes helt fra kommunen. Indsatsplanen betyder, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Det er vigtigt, at kæmpebjørnekloen bliver bekæmpet, fordi den invaderer værdifulde naturtyper, og fordi den er giftig for mennesker. Saften fra kæmpebjørneklo gør huden overfølsom overfor sollys. Det betyder, at du kan få alvorlige forbrændinger, hvis du får saft på huden og den samtidig udsættes for sollys.

For at nå målet "ingen blomstrende planter i Esbjerg Kommune samt udryddelse af planten inden for en kortere årrække", er det vigtigt, at alle bestande bekæmpes. Da kæmpebjørnekloen er meget vækstkraftig, er det nødvendigt at bekæmpe flere gange i løbet af vækstsæsonen fra marts til november.

I indsatsplanen er der beskrevet nogle minimumsfrister, som skal overholdes i forbindelse med bekæmpelsen. Alle bestande skal være bekæmpet første gang inden 1. juni og bestandene skal bekæmpes igen inden 15. juli og sidste gang inden 1. september. For at sikre at ingen bestande bliver overset kontroller Vej og Park bekæmpelsen umiddelbart efter disse datoer. Skulle der være nogle bestande, som ikke bliver bekæmpet, kan Vej og Park udstede et påbud om bekæmpelse. Efterkommes påbuddet mod forventning ikke, bekæmper kommunen kæmpebjørnekloen, og der kan gives en bøde. Esbjerg Kommune udsender hvert forår pressemeddelelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Læs mere om bekæmpelse af bjørneklo i pressemeddelelsen (55,7 kb)

Bekæmpelsen kan foregå manuelt, mekanisk eller kemisk afhængig af voksested og antal planter. 

Kort oversigt over bekæmpelsesmetoder

Bekæmpelse af bjørneklo

Kæmpebjørneklo er den eneste plante der må bekæmpes med sprøjtemidler i kommunen. Det bliver gjort i områder hvor der ikke er drikkevandsinteresser eller nærhed til økologisk dyrkede marker.

Kontrol af arealer med kæmpebjørneklo skal fortsætte til der ikke er fundet kæmpebjørneklo 2 år i træk. Læs mere i tabellen over bekæmpelsesmetoder  (64 kb).

Forvekslingsmuligheder

Kæmpebjørneklo er let at kende. Den lever op til sit navn, men der findes dog forvekslingsmuligheder.

Den kan forveksles med blandt andet strandkvan. Læs mere i folderen: Undgå forveksling af kæmpebjørneklo og strandkvan (2,66 mb).

Almindelig bjørneklo er meget mindre end kæmpebjørnekloen. Den er hjemmehørende i Danmark og ikke nogen voldsom nabo. Saften giver dog forbrændinger på samme måde som kæmpebjørnekloen.

Angelik findes der en del af i Esbjerg Kommune. Det er en stor skærmplante, men ikke nær så stor som kæmpebjørneklo. Den skal man heller ikke tage ved med bare hænder.

Når man ser Angelik tæt på ser man let forskellen fra kæmpebjørneklo. Den glatte blåduggede stængel, de afrundede snitdelte blade med vinrøde bladfæster og ”tagrenden” i oversiden af bladstilken er gode kendetegn for Angelik.

Bjørneklo

Billedet ovenfor viser en bestand af kæmpebjørneklo i blomst i Ribe området. Planterne er over 4 m høje og har spredt hundredtusindvis af frø. Dem kan ejeren af området have ”fornøjelse” af de næste 10 år. Derfor er det så vigtigt at fjerne planten, inden den når at sætte frø.

Bjørneklo

Kæmpebjørneklo er en af de første planter der spirer frem i foråret – og den vokser meget hurtigt. Derfor er det tidlige forår et rigtig godt tidspunkt at spotte bjørneklo på – og så igen når de blomstrer.

 Kort over bjørnekloforekomster

Der er registreret kæmpebjørneklo på ca. 600 lokaliteter i Esbjerg Kommune.

Mener du, at der er bestande eller enkeltplanter, som ikke er med på kortet, vil vi meget gerne have oplysninger om findested og antal planter. Angiv gerne en omtrentlig adresse på det sted hvor du har set planten. Oplys venligst et telefonnummer som vi kan ringe tilbage på.

Du kan enten ringe til Arnold Mikkelsen på tlf. nr. 7616 1558, sende en mail til vejogpark@esbjergkommune.dk eller benytte formularen i HVAD VIL DU menuen i toppen af siden.

Klik på "Vis i stort vindue" for mulighed for at søge på adresse. 

 Ved at trykke på globussen i toppen af kortet, vises startkortet. Hold shift-tasten nede og tegn en firkant med musen for at zoome ind omkring de røde prikker på kortet, som viser de steder, hvor der er registreret bjørneklo.

Hvis du zoomer tilstrækkeligt tæt på, vil de røde prikker på kortet blive til flader, der viser de enkelte bjørneklobestande, som Esbjerg Kommune har kendskab til. Hver bestand er beskrevet med et referencenummer, som kommunen bruger i styringen af bekæmpelsen. 

Når du klikker på en markering, får du vist informationer om den enkelte bjørneklobestand - for at få flere oplysninger, skal du klikke én gang til på "invasive arter - Bjørneklo".

Kortet indeholder mange data, så derfor kan det tage lang tid at navigere i kortet.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

Kontakt

Ring evt. dine observationer ind til Arnold Mikkelsen tlf. nr. 76 16 15 58

© 2012 i Esbjerg Kommune