Landsbyplaner

Landsbyplan for Veste Vedsted

Esbjerg Kommunes Byråd besluttede i 2008, at der skulle laves landsbyplaner for kommunens 20 landsbyer. Byrådet ønskede at samle alle de idéer og visioner, som man gik med i landsbyerne, i en form for idékatalog - en landsbyplan.

Landsbyplanerne skal ses som et udviklingsredskab for såvel landsbyernes beboere og lokalråd som for kommunens politikere og planlæggere. 

Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Et af hovedmålene med landsbyplanerne er at sætte fokus på de lokale styrker, herlighedsværdier og udviklingsmuligheder, både for at øge interessen for landsbyerne blandt såvel egne indbyggere som blandt kommende tilflyttere, men også af hensyn til landsbyernes fortsatte fremtidige udvikling som selvstændige levedygtige samfund.

Hver landsbyplan rummer først en analysedel, hvor landsbyens historie, landskabet, særlige karaktertræk ved byen, bindinger i forhold til fredninger, naturbeskyttelsesloven og gældende kommuneplanbestemmelser, bliver beskrevet. Derefter følger en samlet overordnet indsatsplan for byen, hvor forslag til forbedringer og nye tiltag præsenteres; Lokalrådet har udpeget nogle indsatsområder, som nøjere og mere detaljeret beskrives og visualiseres sidst i planerne.

Landsbyplanerne er blevet til i et tæt samarbejde med de enkelte lokalråd, kommunale planlæggere samt eksterne konsulentvirksomheder.

I 2009-10 er der lavet planer for St. Darum, Vester Vedsted, Lustrup-Damhus, Grimstrup, Hunderup-Sejstrup, Bryndum og Jernved-Jernvedlund

I 2010-11 er der lavet planer for Vilslev-Jedsted, Mandø, Farup, Vejrup, Vester Nebel, Roager og Guldager Kirkeby.

I 2011-12 er der lavet planer for Endrup, Kokspang-Hostrup, Spandet, Skads-Andrup, Varming-Skallebæk og Øster Vedsted.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune